Regulamin

搂 1. Postanowienia Wst臋pne
Niniejszy Regulamin okre艣la og贸lne warunki:
A. korzystania ze Sklepu Internetowego;
B. 艣wiadczenia Us艂ug drog膮 elektroniczn膮; oraz
C. zawierania um贸w sprzeda偶y na聽odleg艂o艣膰;
w Serwisie GATE pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl. Us艂ugodawc膮 / Sprzedaj膮cym jest sp贸艂ka GATE ENTERPRISE sp. z聽o.o. sp. k. z聽siedzib膮 w聽Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Krak贸w, Polska, wpisana do聽Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493. Kontakt z聽Us艂ugodawc膮 U偶ytkownik / Klient mog膮 uzyska膰 pod adresem
e-mail:online.store@gatee.eulub pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej: +48 12 210 05 23. Niniejszy Regulamin skierowany jest zar贸wno do聽Konsument贸w, jak i聽do innych podmiot贸w korzystaj膮cych z聽Serwisu.

搂 2. Definicje
1. Ilekro膰 w聽Regulaminie jest mowa o:
A. Regulaminie 鈥 oznacza to niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego oraz 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w聽Serwisie GATE.
B. Us艂ugodawcy / Sprzedaj膮cym 鈥 oznacza to GATE ENTERPRISE sp. z聽o.o. sp. k. z聽siedzib膮 w聽Krakowie, przy ul. Torowej 3H, 30-435 Krak贸w, Polska, wpisan膮 do聽Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowan膮 pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493;
C. U偶ytkowniku / Kliencie 鈥 oznacza to:

 • osob臋 fizyczn膮 posiadaj膮c膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do聽czynno艣ci prawnych lub osob臋 fizyczn膮, kt贸ra nie posiada pe艂nej zdolno艣ci do聽czynno艣ci prawnych, je偶eli mo偶e zawrze膰 Umow臋, zgodnie z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. U偶ytkownikiem / Klientem mo偶e by膰 osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a trzynasty rok 偶ycia i聽nie zosta艂a ubezw艂asnowolniona ca艂kowicie, przy czym w聽przypadku nie uko艅czenia przez osob臋 fizyczn膮 osiemnastego roku 偶ycia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
 • osob臋 prawn膮;
 • jednostk臋 organizacyjn膮 nieb臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮;
  kt贸ra sk艂ada lub zamierza z艂o偶y膰 Zam贸wienie lub korzysta z聽Us艂ug. U偶ytkownik / Klient mo偶e by膰 Konsumentem;
  D. Konsumencie 鈥 oznacza to osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z聽jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
  E. Stronie 鈥 oznacza to odpowiednio Us艂ugodawc臋 / Sprzedaj膮cego lub U偶ytkownika / Klienta;
  F. Serwisie 鈥 oznacza to serwis internetowy GATE, dost臋pny przez sie膰 Internet, znajduj膮cy si臋 pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl, stanowi膮cy zorganizowan膮 platform臋 internetow膮, za po艣rednictwem kt贸rej 艣wiadczone s膮 Us艂ugi, obejmuj膮cy domen臋 鈥瀏atee.eu鈥, 鈥瀏atee.pl鈥 oraz ich subdomeny, kt贸rymi dysponuje i聽zarz膮dza Us艂ugodawca;
  G. Sklepie Internetowym 鈥 oznacza to sklep internetowy GATE, dost臋pny przez sie膰 Internet, w聽Serwisie, pod adresem www.gatee.eu oraz www.gatee.pl, za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e kupi膰 Produkt;
  H. Umowie 鈥 oznacza to Umow臋 o聽艣wiadczenie Us艂ug zawart膮 w聽Serwisie, w聽postaci elektronicznej, pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a聽U偶ytkownikiem (umowa zawarta na聽odleg艂o艣膰);
  I. Umowie Sprzeda偶y 鈥 oznacza to umow臋 sprzeda偶y Produkt贸w w聽rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawieran膮 pomi臋dzy Sprzedaj膮cym, a聽Klientem, z聽wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na聽odleg艂o艣膰 (umowa zawarta na聽odleg艂o艣膰);
  J. Us艂ugach 鈥 oznacza to us艂ugi Serwisu, tj. us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮, polegaj膮ce na聽umo偶liwieniu U偶ytkownikowi korzystania ze stron i聽funkcjonalno艣ci Serwisu, w聽szczeg贸lno艣ci ze Sklepu Internetowego;
  K. Produktach 鈥 oznacza to Towary lub Us艂ugi Dodatkowe prezentowane w聽Sklepie Internetowym. Sprzedaj膮cy dok艂ada wszelkich stara艅, aby dost臋pno艣膰 i聽opis Towar贸w oraz Us艂ug Dodatkowych w聽Sklepie Internetowym by艂y aktualne. Gdyby jednak niekt贸re z聽zam贸wionych Towar贸w nie by艂y dost臋pne, Sprzedaj膮cy niezw艂ocznie poinformuje Klienta o聽braku dost臋pno艣ci telefonicznie lub za po艣rednictwem e-mail. Prezentowanie w聽Sklepie Internetowym Towar贸w i聽Us艂ug Dodatkowych nie stanowi oferty sprzeda偶y, a聽jedynie zaproszenie do聽z艂o偶enia oferty;
  L. Towarze 鈥 oznacza to:
 • rzecz ruchom膮 lub,
 • aktualizacje/ulepszenia oprogramowania sprz臋towego urz膮dze艅 dystrybuowanych przez Sprzedaj膮cego w聽celu poszerzenia ich funkcjonalno艣ci (ang. 鈥瀎irmware upgrade鈥) dost臋pne w聽Serwisie pod adresem:https://gatee.eu/upgrade.php,
  kt贸re s膮 przedmiotem Umowy Sprzeda偶y;
  M. Us艂udze Dodatkowej 鈥 oznacza to us艂ug臋 艣wiadczon膮 przez Us艂ugodawc臋 na聽rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, w聽zwi膮zku z聽charakterem sprzedawanych Towar贸w;
  N. Zam贸wieniu 鈥 oznacza to o艣wiadczenie woli Klienta okre艣laj膮ce jednoznacznie rodzaj i聽ilo艣膰 Produkt贸w, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do聽zawarcia Umowy Sprzeda偶y na聽odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego;
  O. Dacie Sprzeda偶y 鈥 oznacza to dat臋 przyj臋cia przez Sprzedaj膮cego Zam贸wienia do聽realizacji i聽poinformowania o聽tym Klienta. Samo z艂o偶enie Zam贸wienia nie oznacza zawarcia Umowy Sprzeda偶y;
  P. Danych Osobowych 鈥 oznacza to informacje o聽zidentyfikowanej lub mo偶liwej do聽zidentyfikowania osobie fizycznej (鈥瀘sobie, kt贸rej dane dotycz膮鈥); mo偶liwa do聽zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w聽szczeg贸lno艣ci na聽podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i聽nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o聽lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej;
  Q. Informacjach 鈥 oznacza to wszelkie dane, informacje i聽jakiekolwiek inne tre艣ci wprowadzane do聽Serwisu lub przes艂ane za po艣rednictwem, do聽lub z聽Serwisu;
  R. Sile Wy偶szej 鈥 oznacza to jakiekolwiek zewn臋trzne zdarzenie o聽charakterze nadzwyczajnym, kt贸re by艂o trudne do聽przewidzenia, a聽kt贸remu nie mo偶na by艂o zapobiec bez niestandardowych dzia艂a艅 lub nak艂ad贸w, co obejmuje mi臋dzy innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, kl臋ski 偶ywio艂owe, po偶ary, zalania, epidemie, stany zagro偶enia epidemicznego;
  S. Koncie 鈥 oznacza to konto Klienta w聽Serwisie. Na聽Koncie gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o聽z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach;
  T. Koszyku 鈥 oznacza to element oprogramowania Sklepu Internetowego, w聽kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty, a聽tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i聽modyfikacji danych Zam贸wienia, w聽szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w; powy偶sze nie dotyczy Produkt贸w stanowi膮cych aktualizacje/ulepszenia oprogramowania sprz臋towego urz膮dze艅 dystrybuowanych przez Sprzedaj膮cego, kt贸re mo偶na zam贸wi膰 bezpo艣rednio na聽stroniehttps://gatee.eu/upgrade.php;
  U. Kodeksie Cywilnym 鈥 oznacza to ustaw臋 z聽dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
  V. Ustawie o聽prawie autorskim 鈥 oznacza to ustaw臋 z聽dnia 04 lutego 1994 r. o聽prawie autorskim i聽prawach pokrewnych;
  W. Ustawie o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 oznacza to ustaw臋 z聽dnia 18 lipca 2002 r. o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
  X. Ustawie o聽prawach konsumenta 鈥 oznacza to ustaw臋 z聽dnia 30 maja 2014 r. o聽prawach konsumenta;
  Y. Ustawie o聽ochronie konkurencji i聽konsument贸w 鈥 oznacza to ustaw臋 z聽dnia 16 lutego 2007 r. o聽ochronie konkurencji i聽konsument贸w;
  Z. Ustawie o聽przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy 鈥 oznacza to ustaw臋 z聽dnia 1 marca 2018 r. o聽przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  AA. RODO 鈥 oznacza to Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiej i聽Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Wszystkie terminy zdefiniowane w聽Regulaminie, pisane wielk膮 liter膮 maj膮 takie samo znaczenie w聽ca艂ym Regulaminie, bez wzgl臋du na聽ich form臋 fleksyjn膮 lub liczb臋 gramatyczn膮, chyba 偶e co innego wynika z聽Regulaminu.
  3. Tytu艂y przypisane do聽paragraf贸w nie maj膮 mocy prawnej i聽s艂u偶膮 wy艂膮cznie, jako techniczne oznaczenia u艂atwiaj膮ce orientacj臋 w聽strukturze Regulaminu.
 • 搂 3. Zasady Og贸lne
  1. Us艂ugodawca 艣wiadczy Us艂ugi drog膮 elektroniczn膮, na聽odleg艂o艣膰, zgodnie z聽Regulaminem. Regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 Umowy.
  2. Sprzedaj膮cy prowadzi sprzeda偶 Produkt贸w w聽Sklepie Internetowym na聽odleg艂o艣膰, zgodnie z聽Regulaminem. Regulamin stanowi integraln膮 cz臋艣膰 Umowy Sprzeda偶y.
  3. Za艂膮czniki, o聽kt贸rych mowa w聽Regulaminie, stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Regulaminu.
  4. U偶ytkownik / Klient zobowi膮zany jest przestrzega膰 Regulaminu. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia w聽Sklepie Internetowym i聽zawarcia Umowy Sprzeda偶y jest zapoznanie si臋 z聽Regulaminem oraz akceptacja jego postanowie艅.
  5. Zawarcie Umowy nast臋puje z聽chwil膮 rozpocz臋cia korzystania z聽Us艂ug. Umowa zostaje zawarta na聽czas nieoznaczony.
  6. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y nast臋puje w聽Dacie Sprzeda偶y.
  7. Rozwi膮zanie Umowy nast臋puje w聽dowolnym momencie w聽szczeg贸lno艣ci przez usuni臋cie plik贸w Cookies, wylogowanie z聽Serwisu oraz zaprzestanie korzystania z聽Us艂ug. Rozwi膮zanie Umowy mo偶e nast膮pi膰 r贸wnie偶 na聽zasadach okre艣lonych w聽Regulaminie. Rozwi膮zanie Umowy skutkuje zaprzestaniem 艣wiadczenia Us艂ug przez Us艂ugodawc臋. Rozwi膮zanie Umowy nie ma wp艂ywu na聽zobowi膮zania Stron z聽tytu艂u zawartych Um贸w Sprzeda偶y.
  8. Us艂ugodawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze 艣wiadczeniem Us艂ug, w聽ca艂o艣ci lub w聽cz臋艣ci, w聽szczeg贸lno艣ci, gdy U偶ytkownik:
  A. narusza bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa;
  B. narusza postanowienia Regulaminu;
  C. narusza postanowienia Umowy;
  D. w聽przypadku prowadzenia prac naprawczych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych. O聽planowanych przerwach Us艂ugodawca informuje z聽wyprzedzeniem;
  E. w聽przypadku naruszenia bezpiecze艅stwa zasob贸w U偶ytkownika, Us艂ugodawcy lub os贸b trzecich;
  Wstrzymanie si臋 ze 艣wiadczeniem Us艂ug nie ma wp艂ywu na聽zobowi膮zania Stron z聽tytu艂u zawartych Um贸w Sprzeda偶y.
  9. Umowa rozwi膮zuje si臋 ze skutkiem natychmiastowym w聽przypadku zako艅czenia dzia艂alno艣ci Us艂ugodawcy, zamkni臋cia Serwisu, cofni臋cia, ograniczenia, wyga艣ni臋cia, zmiany uprawnie艅 lub warunk贸w niezb臋dnych do聽艣wiadczenia Us艂ug, albo zg艂oszenia przez U偶ytkownika 偶膮dania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, chyba 偶e by艂oby to niezgodne z聽bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
  10. Us艂ugodawca mo偶e rozwi膮za膰 Umow臋 ze skutkiem natychmiastowym w聽przypadku, gdy U偶ytkownik:
  A. narusza bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa;
  B. narusza postanowienia Regulaminu;
  C. narusza postanowienia Umowy;
  D. dzia艂a na聽szkod臋 Us艂ugodawcy lub os贸b trzecich.
  11. W聽ka偶dym przypadku rozwi膮zanie Umowy mo偶e nast膮pi膰 przez przes艂anie pisemnego o艣wiadczenia albo wiadomo艣ci e-mail na聽adres Us艂ugodawcy, o聽tre艣ci z聽kt贸rej jednoznacznie wynika wola rozwi膮zania Umowy. U偶ytkownik mo偶e kontaktowa膰 si臋 z聽Us艂ugodawc膮 na聽adres e-mail:online.store@gatee.eu.
  12. Sklep Internetowy prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮 Produkt贸w.
  13. Wszystkie Produkty s膮 fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od聽wad fizycznych i聽prawnych, oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na聽rynek polski i聽rynki zagraniczne.

  搂 4. Sk艂adanie Zam贸wie艅
  1. Przegl膮danie Produkt贸w w聽Sklepie Internetowym, ani sk艂adanie Zam贸wie艅, nie wymaga za艂o偶enia Konta. Zam贸wienie mo偶na z艂o偶y膰 za po艣rednictwem Konta, albo przez podanie niezb臋dnych danych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia (bez zak艂adania Konta i聽bez logowania).
  2. Zam贸wienia s膮 przyjmowane za po艣rednictwem Sklepu Internetowego, przez e-mail oraz telefonicznie.
  3. Zam贸wienia za po艣rednictwem Sklepu Internetowego lub e-mail mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na聽dob臋, 7 dni w聽tygodniu przez ca艂y rok. Z艂o偶enie Zam贸wienia telefonicznie jest mo偶liwe wy艂膮cznie w聽godzinach od聽9 do聽16 czasu 艣rodkowo europejskiego UTC+01:00 w聽dni robocze od聽poniedzia艂ku do聽pi膮tku.
  4. Aby z艂o偶y膰 Zam贸wienie na聽Towar stanowi膮cy rzecz ruchom膮 za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Klient:
  A. wybiera Produkt;
  B. wybiera Ilo艣膰 Produkt贸w (wyb贸r ilo艣ci Produkt贸w mo偶liwy jest r贸wnie偶 w聽Koszyku);
  C. klika przycisk 鈥濪O KOSZYKA鈥, a聽nast臋pnie 鈥濳ONTYNUUJ ZAKUPY鈥, je艣li kontynuuje zakupy, albo 鈥濸OKA呕 KOSZYK鈥, je艣li jest gotowy z艂o偶y膰 Zam贸wienie;
  D. po przej艣ciu do聽Koszyka, loguje si臋 na聽Konto, albo podaje niezb臋dne dane umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 Zam贸wienia:

 • dane Klienta;
 • adres dostawy;
 • dane do聽faktury (opcjonalnie);
 • walut臋 transakcji;
 • metod臋 wysy艂ki;
 • metod臋 p艂atno艣ci;
 • notatki i聽sugestie (opcjonalnie);
  E. zaznacza okno akceptacji warunk贸w sprzeda偶y (Regulamin);
  F. klika przycisk 鈥濳UPUJ臉 I聽P艁AC臉鈥;
  G. w聽przypadku wyboru metody p艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych 鈥濸ayPal鈥 - zleca p艂atno艣膰.
  5. Aby z艂o偶y膰 Zam贸wienie na聽Towar stanowi膮cy aktualizacje/ulepszenia oprogramowania sprz臋towego urz膮dze艅 dystrybuowanych przez Sprzedaj膮cego (tre艣ci cyfrowe) Klient:
  A. podaje na聽stroniehttps://gatee.eu/upgrade.phpnumer seryjny swojego urz膮dzenia;
  B. wybiera Produkt;
  C. podaje niezb臋dne dane umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 Zam贸wienia:
 • dane Klienta;
 • dane do聽faktury (opcjonalnie);
 • metod臋 p艂atno艣ci;
  D. zaznacza okno akceptacji warunk贸w sprzeda偶y (Regulamin);
  E. klika przycisk 鈥濳UPUJ臉 I聽P艁AC臉鈥;
  F. w聽przypadku wyboru metody p艂atno艣ci za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych 鈥濸ayPal鈥 - zleca p艂atno艣膰.
  6. Zam贸wienie jest skutecznie z艂o偶one, je艣li Klient prawid艂owo poda艂 niezb臋dne dane, zaznaczy艂 okno akceptacji warunk贸w sprzeda偶y oraz klikn膮艂 przycisk 鈥濳UPUJ臉 I聽P艁AC臉鈥, a聽w przypadku sprzeda偶y za po艣rednictwem e-mail lub telefonicznie, je艣li Klient prawid艂owo poda艂 niezb臋dne dane, poinformowa艂 Sprzedaj膮cego, 偶e akceptuje warunki sprzeda偶y oraz 偶e sk艂ada zam贸wienie z聽obowi膮zkiem zap艂aty.
  7. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, Klient otrzymuje na聽podany adres e-mail automatyczne potwierdzenie z艂o偶enia Zam贸wienia.
  8. W聽przypadku, gdy podane dane nie s膮 kompletne, albo brak jest Produktu lub p艂atno艣ci Klienta, Sprzedaj膮cy kontaktuje si臋 z聽Klientem. Je艣li kontakt z聽Klientem nie jest mo偶liwy, jest utrudniony albo nie mo偶na uzupe艂ni膰 danych lub brak jest Produktu lub terminowej p艂atno艣ci Klienta, Sprzedaj膮cy mo偶e anulowa膰 Zam贸wienie.
  9. Umowa Sprzeda偶y jest skutecznie zawarta w聽Dacie Sprzeda偶y, a聽wi臋c po z艂o偶eniu Zam贸wienia przez Klienta i聽potwierdzeniu przez Sprzedaj膮cego przyj臋cia Zam贸wienia do聽realizacji. Sprzedaj膮cy potwierdza zawarcie Umowy Sprzeda偶y na聽adres Klienta.
  10. Sprzedaj膮cy rozpoczyna realizacj臋 Zam贸wienia nie wcze艣niej ni偶 z聽momentem zaksi臋gowania ca艂ej p艂atno艣ci Klienta na聽rachunku bankowym wskazanym przez Sprzedaj膮cego.
  11. Klient mo偶e skorzysta膰 z聽opcji rejestracji i聽logowania, tj. zapami臋tania jego danych w聽celu u艂atwienia procesu sk艂adania Zam贸wie艅. W聽tym celu Klient powinien zarejestrowa膰 si臋 w聽Serwisie oraz poda膰 login i聽has艂o, niezb臋dne do聽uzyskania dost臋pu do聽Konta. Login Klienta to podany przez niego w聽procesie rejestracji adres e-mail. Has艂o jest ci膮giem znak贸w ustalonych przez Klienta w聽procesie rejestracji. Has艂o Klienta nie jest znane Sprzedaj膮cemu i聽Klient ma obowi膮zek zachowania go w聽tajemnicy oraz ochrony przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich. Klient mo偶e w聽ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i聽bez ponoszenia koszt贸w usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania na聽adres Us艂ugodawcy / Sprzedaj膮cego.
 • 搂 5. P艂atno艣ci
  1. Ceny Produkt贸w w聽Sklepie Internetowym s膮 cenami ca艂kowitymi z聽uwzgl臋dnieniem ewentualnych podatk贸w. Wyb贸r dostawy Produkt贸w stanowi膮cych rzecz ruchom膮 za po艣rednictwem firmy kurierskiej przez Klient贸w spoza Unii Europejskiej daje mo偶liwo艣膰 zastosowania stawki podatku VAT w聽wysoko艣ci 0%. W聽celu uzyskania dok艂adnych informacji klient powinien skontaktowa膰 si臋 ze Sprzedaj膮cym, pisz膮c na聽adres e-mail:online.store@gatee.eu.
  2. Klient mo偶e wybra膰 walut臋 sprzeda偶y spo艣r贸d EURO, USD, PLN.
  3. Ceny nie obejmuj膮 koszt贸w dostawy Towaru. Sprzedaj膮cy informuje Klienta o聽kosztach dostawy i聽dolicza koszty dostawy do聽ceny sprzeda偶y Produktu. Wysoko艣膰 koszt贸w dostawy uzale偶niona jest od聽rodzaju transportu oraz warto艣ci Zam贸wienia. Klient mo偶e zapozna膰 si臋 z聽kosztami poszczeg贸lnych opcji dostawy w聽czasie sk艂adania Zam贸wienia. W聽przypadku dost臋pno艣ci opcji odbioru osobistego, odbi贸r osobisty jest bezp艂atny.
  4. P艂atno艣ci mog膮 by膰 dokonane za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych 鈥濸ayPal鈥, przy pomocy honorowanej karty kredytowej, debetowej lub przelewem na聽rachunek bankowy Sprzedaj膮cego. W聽przypadku niekt贸rych Produkt贸w Sprzedaj膮cy mo偶e ograniczy膰 metody p艂atno艣ci, o聽czym informuje Klient贸w. W聽przypadku wyboru przez Klienta opcji p艂atno艣ci za po艣rednictwem 鈥濸ayPal鈥, Klientowi naliczona zostanie na聽rzecz operatora p艂atno艣ci 鈥濸ayPal鈥 dodatkowa op艂ata zgodna z聽regulaminem i聽cennikiem tego operatora, o聽kt贸rej zostanie on poinformowany przed z艂o偶eniem Zam贸wienia.
  5. P艂atno艣ci powinny by膰 dokonane natychmiast po z艂o偶eniu Zam贸wienia i聽potwierdzeniu przez Sprzedaj膮cego przyj臋cia Zam贸wienia do聽realizacji.
  6. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 w聽Sklepie Internetowym w聽sekcji Koszyk danego Produktu.
  7. Na聽ka偶dy sprzedany Towar Sprzedaj膮cy wystawia paragon lub imienny dow贸d zakupu (faktur臋).
  8. Klient wyra偶a zgod臋 na聽wystawianie i聽przesy艂anie drog膮 elektroniczn膮, na聽wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznych dokument贸w rozliczeniowych, w聽szczeg贸lno艣ci takich jak: faktury VAT z聽za艂膮cznikami, faktury VAT koryguj膮ce z聽za艂膮cznikami i聽formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedaj膮cego r贸wnie偶 do聽wystawiania i聽przesy艂ania faktur VAT w聽formie elektronicznej, jak r贸wnie偶 do聽przesy艂ania w聽formie elektronicznej potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia do聽realizacji i聽potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzeda偶y.

  搂 6. Dostawy Towaru
  1. Dostawy Towaru zakupionego w聽Sklepie Internetowym s膮 realizowane na聽terytorium ca艂ego 艣wiata, z聽zastrze偶eniem ogranicze艅 terytorialnych wynikaj膮cych z聽obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
  2. Towar jest dostarczany za po艣rednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub Poczty Polskiej. W聽niekt贸rych przypadkach istnieje mo偶liwo艣膰 odbioru osobistego Towaru w聽siedzibie Sprzedaj膮cego, a聽w przypadku Towaru stanowi膮cego tre艣ci cyfrowe 鈥 pobranie tych tre艣ci na聽odpowiednie urz膮dzenie.
  3. Towar wysy艂any jest w聽terminie 1-3 (od jednego do聽trzech) dni roboczych od聽zaksi臋gowania P艂atno艣ci. W聽niekt贸rych przypadkach Towar mo偶e by膰 wys艂any w聽terminie p贸藕niejszym. Dotyczy to r贸wnie偶 Towar贸w w聽przedsprzeda偶y. W聽takim przypadku Sprzedaj膮cy poinformuje Klienta o聽terminie wysy艂ki. Orientacyjny Termin dostarczenia przesy艂ki uzale偶niony jest od聽wybranego sposobu dostawy oraz kraju destynacji i聽wskazany jest w聽momencie sk艂adania Zam贸wienia. Przy wyborze opcji p艂atno艣ci przelewem, do聽czasu podanego na聽stronach Serwisu nale偶y doliczy膰 czas zaksi臋gowania ca艂ej p艂atno艣ci Klienta na聽rachunku bankowym Sprzedaj膮cego, zwykle 1-2 (od jednego do聽dw贸ch) dni roboczych. Jednocze艣nie w聽przypadku kraj贸w spoza Unii Europejskiej ze wzgl臋du na聽odleg艂o艣膰 oraz potencjalne kontrole celne czas dostawy mo偶e zosta膰 wyd艂u偶ony do聽5 tygodni.
  4. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce metod dostaw Towaru znajduj膮 si臋 w聽Sklepie Internetowym, w聽sekcji Koszyk danego Produktu.
  5. Towar wysy艂any jest pod adres wskazany w聽formularzu Zam贸wienia lub podany telefonicznie, albo przez e-mail. Sprzedaj膮cy poinformuje Klienta niezw艂ocznie o聽nieprawid艂owym wype艂nieniu formularza Zam贸wienia, je偶eli uniemo偶liwia to lub op贸藕nia zawarcie Umowy Sprzeda偶y lub dostaw臋 Towaru.
  6. Przed odebraniem przesy艂ki z聽poczty lub od聽kuriera nale偶y sprawdzi膰, czy opakowanie nie uleg艂o uszkodzeniu w聽transporcie. W聽szczeg贸lno艣ci nale偶y zwr贸ci膰 uwag臋 na聽stan ta艣m lub plomb naklejonych na聽przesy艂k臋. W聽przypadku, gdy opakowanie przesy艂ki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (ta艣my) s膮 zerwane nale偶y nie przyjmowa膰 przesy艂ki i聽w obecno艣ci kuriera sporz膮dzi膰 protok贸艂 szkody oraz skontaktowa膰 si臋 jak najszybciej ze Sprzedaj膮cym w聽celu wyja艣nienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci w聽zakresie stanu ilo艣ciowego lub jako艣ciowego przesy艂ki przy odbiorze mo偶e mie膰 negatywny wp艂yw na聽wynik rozpatrzenia roszcze艅 Klienta z聽tytu艂u uszkodzenia, czy okradzenia przesy艂ki w聽transporcie.
  7. W聽przypadku Towaru stanowi膮cego aktualizacj臋/ulepszenie oprogramowania sprz臋towego urz膮dze艅 dystrybuowanych przez Sprzedaj膮cego (tre艣ci cyfrowe) Klient po z艂o偶eniu Zam贸wienia, zawarciu Umowy Sprzeda偶y i聽zap艂acie, pod艂膮cza urz膮dzenie do聽aplikacji desktopowej GATE CONTROL STATION za pomoc膮 urz膮dzenia USB-Link, albo Blu-Link i聽instaluje zakupion膮 aktualizacj臋/ulepszenie.

  搂 7. Odst膮pienie od聽Umowy / Umowy Sprzeda偶y
  1. W聽przypadku braku informacji, 偶e U偶ytkownik korzysta z聽Us艂ug jako przedsi臋biorca, kt贸ry nie podlega ochronie konsumenckiej lub z聽charakteru Us艂ug nie wynika, 偶e s膮 przeznaczone dla przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy nie podlegaj膮 ochronie konsumenckiej, Us艂ugodawca przyjmuje, 偶e U偶ytkownik korzysta z聽Us艂ug jako Konsument. O聽momencie zawarcia, zmiany lub rozwi膮zania umowy z聽Konsumentem decyduj膮 bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a聽w przypadku braku takich przepis贸w 鈥 postanowienia Regulaminu. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si臋 do聽Klient贸w nabywaj膮cych Produkty w聽Sklepie Internetowym.
  2. Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋 / Umow臋 Sprzeda偶y na聽odleg艂o艣膰, ma prawo odst膮pienia od聽Umowy / Umowy Sprzeda偶y bez podawania przyczyny i聽bez ponoszenia koszt贸w, z聽wyj膮tkiem koszt贸w dodatkowych dostawy, bezpo艣rednich koszt贸w zwrotu Towaru, koszt贸w Us艂ug / Us艂ug Dodatkowych 艣wiadczonych na聽偶膮danie Konsumenta przed up艂ywem terminu na聽odst膮pienie.
  3. Prawo odst膮pienia realizuje si臋 poprzez z艂o偶enie stosownego o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu od聽Umowy / Umowy Sprzeda偶y, w聽tym r贸wnie偶 zgodnie ze wzorem formularza odst膮pienia, stanowi膮cym Za艂膮cznik nr 1 do聽Regulaminu, na聽adres Sprzedaj膮cego, wskazany w聽formularzu. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na聽adres e-mail Sprzedaj膮cego:online.store@gatee.eu.W聽o艣wiadczeniu o聽odst膮pieniu Konsument powinien wskaza膰 numer rachunku bankowego na聽kt贸ry zostan膮 zwr贸cone p艂atno艣ci, chyba 偶e p艂atno艣ci maj膮 zosta膰 zwr贸cone przy u偶yciu takiej samej metody p艂atno艣ci, jakiej u偶y艂 Konsument (np. na聽numer rachunku bankowego z聽kt贸rego nast膮pi艂a p艂atno艣膰).
  4. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od聽Umowy / Umowy Sprzeda偶y w聽terminie 14 dni.
  5. Termin na聽odst膮pienie liczy si臋 w聽przypadku Umowy Sprzeda偶y Towaru 鈥 od聽dnia wydania Towaru, w聽przypadku Umowy i聽Umowy o聽艣wiadczenie Us艂ug Dodatkowych 鈥 od聽dnia zawarcia Umowy. Do聽zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia o聽odst膮pieniu przed jego up艂ywem.
  6. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar stanowi膮cy rzecz ruchom膮 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w聽terminie 14 dni od聽dnia, w聽kt贸rym odst膮pi艂 od聽Umowy Sprzeda偶y. Do聽zachowania terminu wystarczy odes艂anie Towaru przed jego up艂ywem. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Towaru na聽adres Sprzedaj膮cego. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮ce wynikiem korzystania z聽niego w聽spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do聽stwierdzenia charakteru, cech i聽funkcjonowania Towaru. Towar powinien by膰 odes艂any kompletny i聽nie mo偶e by膰 uszkodzony. W聽przypadku odst膮pienia od聽umowy sprzeda偶y tre艣ci cyfrowych Konsument ma obowi膮zek pod艂膮czy膰 no艣nik tre艣ci cyfrowych do聽APLIKACJI GATE COTROL STATION w聽celu ich odinstalowania, a聽nast臋pnie poczeka膰 a偶 samoczynnie zostanie zaktualizowane oprogramowanie. Konsument powinien powiadomi膰 Sprzedaj膮cego o聽uko艅czeniu procesu odinstalowywania tre艣ci cyfrowych. Po zweryfikowaniu informacji przez Sprzedaj膮cego, p艂atno艣ci zostan膮 zwr贸cone Konsumentowi.
  7. Sprzedaj膮cy mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od聽Konsumenta do聽chwili otrzymania Towaru z聽powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania/odinstalowania, w聽zale偶no艣ci od聽tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
  8. Prawo odst膮pienia od聽umowy nie przys艂uguje Konsumentowi w聽szczeg贸lno艣ci w聽odniesieniu do聽um贸w o聽艣wiadczenie Us艂ug / Us艂ug Dodatkowych, je偶eli Us艂ugodawca wykona艂 w聽pe艂ni Us艂ug臋 / Us艂ug臋 Dodatkow膮 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez Us艂ugodawc臋 utraci prawo odst膮pienia od聽umowy.

  搂 8. Obowi膮zki
  1. U偶ytkownik / Klient gwarantuje, 偶e przes艂ane przez niego Informacje nie narusz膮 bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Zabronione jest przesy艂anie przez U偶ytkownika / Klienta Informacji o聽charakterze bezprawnym.
  2. Zabronione jest w聽szczeg贸lno艣ci przesy艂anie Informacji:
  A. wprowadzaj膮cych w聽b艂膮d;
  B. fikcyjnych;
  C. naruszaj膮cych prawa Us艂ugodawcy, innych u偶ytkownik贸w lub os贸b trzecich;
  D. naruszaj膮cych Umow臋, Umow臋 Sprzeda偶y lub Regulamin;
  E. naruszaj膮cych bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa;
  F. naruszaj膮cych dobre obyczaje lub zasady wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego;
  G. dyskryminuj膮cych, wulgarnych, obra藕liwych, obscenicznych, propaguj膮cych za偶ywanie narkotyk贸w lub spo偶ywanie alkoholu;
  H. spamu lub niezam贸wionej informacji handlowej;
  I. Danych Osobowych os贸b trzecich;
  J. link贸w do聽Informacji o聽kt贸rych mowa powy偶ej.
  3. Us艂ugodawca niezw艂ocznie usuwa Informacje zabronione z聽Serwisu, z聽tym zastrze偶eniem, 偶e mo偶e przechowywa膰 Informacje dla cel贸w archiwalnych, statystycznych, roszcze艅 lub odpowiedzialno艣ci z聽nimi zwi膮zanych, je偶eli jest to zgodne z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
  4. Zabronione jest:
  A. nieuprawniona ingerencja w聽kod oprogramowania Serwisu, a聽tak偶e korzystanie z聽oprogramowania zak艂贸caj膮cego dzia艂anie Serwisu;
  B. korzystanie z聽Serwisu w聽innym celu lub w聽inny spos贸b ni偶 okre艣lony Regulaminem;
  C. pos艂ugiwanie si臋 przy rejestracji, logowaniu lub w聽trakcie korzystania z聽Serwisu / Sklepu Internetowego fa艂szywymi danymi, w聽tym w聽szczeg贸lno艣ci fikcyjnymi, albo cudzymi Danymi Osobowymi w聽celu uwierzytelnienia lub z艂o偶enia Zam贸wienia;
  D. wykorzystywanie Us艂ug do聽rozsy艂ania masowej korespondencji e-mail. Us艂ugodawca mo偶e stosowa膰 techniczne zabezpieczenia chroni膮ce przed rozsy艂aniem niepo偶膮danej masowej korespondencji e-mail.

  搂 9. Odpowiedzialno艣膰
  1. Us艂ugodawca wzgl臋dem U偶ytkownika, a聽Sprzedawca wzgl臋dem Klienta, w聽najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie nie odpowiada za:
  A. szkody spowodowane Si艂膮 Wy偶sz膮;
  B. szkody spowodowane nieuprawnion膮 ingerencj膮 w聽system teleinformatyczny U偶ytkownika / Klienta;
  C. skutki kradzie偶y danych U偶ytkownika / Klienta;
  D. skutki zainfekowania z艂o艣liwym oprogramowaniem systemu teleinformatycznego U偶ytkownika / Klienta;
  E. zak艂贸cenia w聽tym przerwy w聽funkcjonowaniu Serwisu / Sklepu Internetowego spowodowane Si艂膮 Wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Serwisu / Sklepu Internetowego z聽infrastruktur膮 techniczn膮 U偶ytkownika / Klienta;
  F. szkody spowodowane brakiem lub op贸藕nion膮 dostaw膮 Towaru przez podmiot trzeci. W聽przypadku jednak, gdy Towar zosta艂 wys艂any za po艣rednictwem Poczty Polskiej, a聽Klient nie otrzyma艂 Towaru w聽terminie 8 tygodni od聽dnia wysy艂ki, Sprzedaj膮cy ponownie prze艣le Towar na聽w艂asny koszt. W聽przypadku, gdy Klient w聽zwi膮zku z聽powy偶szym otrzyma dwie przesy艂ki zawieraj膮ce Towar, zobowi膮zany jest do聽zwrotu jednej z聽nich;
  z zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem Konsumenta i聽Danych Osobowych.
  2. Us艂ugodawca dok艂ada stara艅 w聽celu zapewnienia bezpiecznej, nieprzerwanej, ci膮g艂ej, stabilnej, efektywnej i聽pe艂nej dost臋pno艣ci Us艂ug oraz bezpiecze艅stwa przetwarzania danych, jednak nie ponosi odpowiedzialno艣ci w聽przypadku, gdyby zapewnienie takiej dost臋pno艣ci, w聽danych okoliczno艣ciach, okaza艂o si臋 niemo偶liwe lub znacznie utrudnione, z聽zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem Konsumenta.
  3. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy jest wy艂膮czona w聽przypadku, gdy niedost臋pno艣膰 Us艂ug wynika z聽procesu ich rozwoju lub wprowadzania do聽Serwisu, z聽zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem Konsumenta.
  4. Odpowiedzialno艣膰 Us艂ugodawcy ograniczona jest do聽umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody i聽w granicach rzeczywi艣cie poniesionych strat, z聽zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa dotycz膮cych odpowiedzialno艣ci wzgl臋dem Konsumenta a聽w zakresie odpowiedzialno艣ci zwi膮zanej z聽korzystaniem z聽Towaru, zgodnie z聽ust. 9 poni偶ej.
  5. Us艂ugodawca chroni dane zgodnie z聽Polityk膮 Prywatno艣ci, stanowi膮c膮 Za艂膮cznik nr 2 do聽Regulaminu oraz Polityk膮 Cookies, stanowi膮c膮 Za艂膮cznik nr 3 do聽Regulaminu.
  6. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za skutki korzystania przez siebie z聽Serwisu. U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰 za skutki korzystania z聽Serwisu przez osoby, kt贸rym udost臋pni艂 Konto.
  7. U偶ytkownik jest zobowi膮zany naprawi膰 Us艂ugodawcy oraz osobie trzeciej wszelk膮 szkod臋 wyrz膮dzon膮 wskutek korzystania z聽Serwisu, w聽tym w聽szczeg贸lno艣ci szkod臋 wyrz膮dzon膮 wskutek przes艂ania do聽Serwisu Informacji zabronionych, a聽tak偶e zwolni膰 z聽odpowiedzialno艣ci Us艂ugodawc臋, w聽przypadku gdyby w聽zwi膮zku z聽korzystaniem przez U偶ytkownika z聽Serwisu, osoba trzecia zwr贸ci艂a si臋 z聽roszczeniem przeciwko Us艂ugodawcy. Powy偶sze dotyczy r贸wnie偶 roszcze艅 osoby trzeciej wzgl臋dem Sprzedaj膮cego z聽tytu艂u szk贸d wyrz膮dzonych w聽zwi膮zku z聽u偶yciem Towaru, z聽zastrze偶eniem bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
  8. Us艂ugodawca jest uprawniony w聽ka偶dym czasie do聽podejmowania wszelkich czynno艣ci w聽celu weryfikacji to偶samo艣ci i聽identyfikacji U偶ytkownika / Klienta, w聽rozumieniu przepis贸w Ustawy o聽przeciwdzia艂aniu praniu pieni臋dzy, a聽U偶ytkownik / Klient zobowi膮zany jest udziela膰 Us艂ugodawcy w聽tym zakresie niezb臋dnych informacji, wyja艣nie艅 i聽dokument贸w. U偶ytkownik / Klient przyjmuje do聽wiadomo艣ci i聽akceptuje, 偶e w聽przypadku nieotrzymania wymaganych informacji, Us艂ugodawca mo偶e powstrzyma膰 si臋 ze 艣wiadczeniem Us艂ug, a聽Sprzedaj膮cy mo偶e powstrzyma膰 si臋 ze sprzeda偶膮 Produkt贸w, co nie stanowi podstawy do聽jakichkolwiek roszcze艅 U偶ytkownika / Klienta wzgl臋dem Us艂ugodawcy / Sprzedaj膮cego.
  9. Sprzedaj膮cy informuje, 偶e:

 • Towary nie s膮 przeznaczone do聽u偶ycia w聽sytuacjach, ani w聽艣rodowiskach, w聽kt贸rych awaria, op贸藕nienia, b艂臋dy lub niedok艂adno艣ci mog膮 by膰 przyczyn膮 艣mierci, obra偶e艅 cia艂a, albo powa偶nych szk贸d;
 • Towary nie s膮 przeznaczone do聽u偶ycia w聽systemach, ani celach militarnych;
 • Towar贸w nale偶y u偶ywa膰 艣ci艣le zgodnie z聽instrukcj膮 obs艂ugi.
  Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrz膮dzone Sprzedaj膮cemu, Partnerom Sprzedaj膮cego lub podmiotom trzecim wskutek niew艂a艣ciwego korzystania z聽Towar贸w. Klient zobowi膮zuje si臋 zwolni膰 z聽odpowiedzialno艣ci Sprzedaj膮cego w聽przypadku jakichkolwiek roszcze艅, pozw贸w, odpowiedzialno艣ci, szk贸d i聽zwi膮zanych z聽nimi wydatk贸w, w聽szczeg贸lno艣ci koszt贸w obs艂ugi prawnej, wynik艂ych bezpo艣rednio lub po艣rednio w聽zwi膮zku z聽niew艂a艣ciwym korzystaniem z聽Towar贸w. Klient wyra藕nie o艣wiadcza i聽akceptuje, 偶e korzysta z聽Towaru na聽w艂asne ryzyko. W聽najszerszym zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce prawo Towar zostaje dostarczony Klientowi 鈥瀟ak jak jest鈥 oraz w聽鈥瀖iar臋 dost臋pno艣ci鈥. Sprzedaj膮cy nie udziela Klientowi 偶adnych gwarancji, ani r臋kojmi, wyra藕nych lub dorozumianych, chyba 偶e udzielenie gwarancji lub r臋kojmi wynika wprost z聽regulaminu lub przepis贸w. Klient przyjmuje wszelk膮 odpowiedzialno艣膰 za wyb贸r Towaru do聽okre艣lonych cel贸w oraz za instalacj臋, u偶ytkowanie i聽rezultaty uzyskane za po艣rednictwem Towaru. W聽pe艂nym zakresie dozwolonym przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa Sprzedaj膮cy, ani jego Personel lub Partnerzy, nie b臋d膮 odpowiedzialni za 偶adne szkody zwi膮zane z聽korzystaniem z聽Towaru. Postanowienia powy偶sze nie ograniczaj膮 odpowiedzialno艣ci Sprzedaj膮cego za 艣mier膰 lub uszkodzenia cia艂a z聽przyczyn le偶膮cych po stronie Sprzedaj膮cego, je偶eli takiej odpowiedzialno艣ci nie mo偶na wy艂膮czy膰, ani ograniczy膰, ani 偶adnej innej odpowiedzialno艣ci, kt贸rej nie mo偶na wy艂膮czy膰, ani ograniczy膰 zgodnie z聽bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 • 搂 10. Wymagania techniczne oraz wp艂yw na聽urz膮dzenia i聽oprogramowanie U偶ytkownika / Klienta
  1. System teleinformatyczny U偶ytkownika / Klienta powinien spe艂nia膰 minimalne warunki techniczne, tj.:
  A. przegl膮darka internetowa w聽najnowszej stabilnej wersji: Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera;
  B. w艂膮czone akceptowanie plik贸w Cookies;
  C. dost臋p do聽sieci Internet.
  2. Wp艂yw na聽urz膮dzenia i聽oprogramowanie U偶ytkownika / Klienta zosta艂 okre艣lony w聽Polityce prywatno艣ci, stanowi膮cej Za艂膮cznik nr 2 do聽Regulaminu.

  搂 11. Prawa w艂asno艣ci intelektualnej
  1. Umowa / Umowa Sprzeda偶y nie przenosi praw do聽utwor贸w, projekt贸w wynalazczych, projekt贸w racjonalizatorskich, baz danych, tytu艂贸w lub oznacze艅 indywidualizuj膮cych, b膮d藕 wyr贸偶niaj膮cych. Prawa te podlegaj膮 ochronie prawnej na聽podstawie: Ustawy o聽prawie autorskim, ustawy z聽dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w艂asno艣ci przemys艂owej, ustawy z聽dnia 16 kwietnia 1993 r. o聽zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z聽dnia 27 lipca 2001 r. o聽ochronie baz danych oraz innych powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
  2. Zabronione jest zwielokrotnianie Informacji Us艂ugodawcy / Sprzedaj膮cego w聽ca艂o艣ci, albo w聽cz臋艣ci, w聽jakikolwiek spos贸b, w聽tym zar贸wno w聽sieci Internet, jak i聽na no艣nikach danych, a聽tak偶e przesy艂anie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, opracowywanie, wt贸rne wykorzystanie lub wprowadzanie do聽obrotu w聽jakikolwiek spos贸b, kt贸ry wykracza艂by poza dozwolony u偶ytek osobisty, w聽tym w聽innych serwisach internetowych, na聽no艣nikach reklamowych, poprzez emisj臋 w聽radiu lub telewizji, poprzez publikacj臋 lub wy艣wietlanie w聽prasie, na聽billboardach, za po艣rednictwem jakichkolwiek technik i聽technologii telekomunikacyjnych, w聽szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem sieci Internet, lub na聽no艣nikach danych, a聽tak偶e umieszczanie link贸w do聽Informacji Us艂ugodawcy / Sprzedaj膮cego w聽spos贸b, kt贸ry m贸g艂by uniemo偶liwi膰 rozpoznanie 藕r贸d艂a.
  3. Sprzedaj膮cy udziela Klientowi licencji na聽korzystanie z聽Towar贸w, stanowi膮cych tre艣ci cyfrowe Sprzedaj膮cego (oprogramowanie sprz臋towe urz膮dze艅 i聽jego modyfikacje) na聽zasadach okre艣lonych w聽Za艂膮czniku nr 4 do聽Regulaminu.
  4. U偶ytkownik / Klient o艣wiadcza i聽gwarantuje, 偶e przes艂ane, wykorzystane lub przechowywane przez niego w聽Serwisie Informacje s膮 wolne od聽wad prawnych, a聽tak偶e roszcze艅 os贸b trzecich. U偶ytkownik / Klient o艣wiadcza, 偶e posiada wszelkie prawa i聽zgody, wymagane do聽przes艂ania, korzystania i聽przechowywania tych Informacji, oraz 偶e takie dzia艂ania nie narusz膮 praw lub d贸br os贸b trzecich oraz bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. U偶ytkownik / Klient upowa偶nia Us艂ugodawc臋 / Sprzedaj膮cego do聽nieodp艂atnego przechowywania w聽Serwisie Informacji o聽kt贸rych mowa powy偶ej oraz do聽nieodp艂atnego korzystania z聽nich w聽taki spos贸b, jaki b臋dzie wymagany dla zapewnienia 艣wiadczenia Us艂ug / Sprzeda偶y Produkt贸w.

  搂 12. Wsparcie techniczne i聽reklamacje
  1. U偶ytkownik mo偶e zg艂asza膰 Us艂ugodawcy problemy techniczne w聽zwi膮zku z聽dzia艂aniem Serwisu. Ka偶dorazowo w聽przypadku zg艂oszenia Us艂ugodawca niezw艂ocznie podejmie prace naprawcze. Us艂ugodawca mo偶e w聽celu usuni臋cia problem贸w dokonywa膰 wszelkich ingerencji w聽zasoby U偶ytkownika oraz wstrzyma膰 si臋 ze 艣wiadczeniem Us艂ug. W聽przypadku, gdyby 藕r贸d艂o problem贸w, w聽tym w聽przypadku naruszenia bezpiecze艅stwa danych, tkwi艂o w聽zasobach U偶ytkownika, U偶ytkownik jest zobowi膮zany niezw艂ocznie usun膮膰 problem i聽powiadomi膰 o聽tym Us艂ugodawc臋. Us艂ugodawca mo偶e r贸wnie偶 usun膮膰 problem we w艂asnym zakresie, w聽tym bez zgody U偶ytkownika, na聽ryzyko i聽odpowiedzialno艣膰 U偶ytkownika. Problem贸w drobnych, kt贸re nie uniemo偶liwiaj膮 korzystania z聽Serwisu, Us艂ugodawca mo偶e nie usuwa膰.
  2. Reklamacje zwi膮zane z聽dzia艂aniem Serwisu lub dotycz膮ce Produkt贸w nale偶y przesy艂a膰 na聽adres Us艂ugodawcy, w聽tym na聽adres email:online.store@gatee.eu.
  3. Reklamacj臋 nale偶y z艂o偶y膰 niezw艂ocznie po zaistnieniu zdarzenia budz膮cego zastrze偶enia U偶ytkownika, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od聽kiedy zdarzenie nast膮pi艂o, albo od聽kiedy U偶ytkownik dowiedzia艂 si臋 o聽zdarzeniu.
  4. Reklamacja powinna zawiera膰 co najmniej: imi臋 i聽nazwisko U偶ytkownika, adres do聽korespondencji, opis zarzut贸w stanowi膮cych podstaw臋 reklamacji, a聽w przypadku reklamacji dotycz膮cych Towar贸w, r贸wnie偶 zdj臋cia uszkodzonego Towaru, dane dotycz膮ce akcesori贸w po艂膮czonych z聽Towarem oraz oczekiwany spos贸b za艂atwienia sprawy. W聽przypadku niekt贸rych Towar贸w Sprzedaj膮cy mo偶e r贸wnie偶 wymaga膰 podania numeru seryjnego, wersji oprogramowania, numer贸w b艂臋d贸w. Dotyczy to Towar贸w, kt贸re posiadaj膮, albo powinny posiada膰 takie oznaczenia lub informacje.
  5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Us艂ugodawc臋 bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie 14 dni od聽dnia jej skutecznego z艂o偶enia.
  6. W聽uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji mo偶e zosta膰 przed艂u偶ony pod warunkiem poinformowania U偶ytkownika o聽prowadzonym post臋powaniu wyja艣niaj膮cym i聽o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi, a聽w przypadku, gdyby U偶ytkownik nie poda艂 wszystkich niezb臋dnych danych, albo nie dostarczy艂/udost臋pni艂 wadliwego Towaru, odpowiednio o聽brakuj膮cych danych, albo o聽konieczno艣ci dostarczenia/udost臋pnienia wadliwego Towaru.
  7. O聽rozpatrzeniu reklamacji Us艂ugodawca informuje U偶ytkownika na聽podany przez niego adres e-mail.
  8. W聽przypadku nieuwzgl臋dnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z聽偶膮daniem U偶ytkownika, mo偶e on zwr贸ci膰 si臋 do聽Us艂ugodawcy o聽ponowne rozpatrzenie reklamacji w聽terminie 14 dni od聽daty otrzymania informacji o聽rozpatrzeniu reklamacji od聽Us艂ugodawcy.

  搂 13. Gwarancja
  1. Sprzedaj膮cy ma obowi膮zek dostarczenia Konsumentowi Towaru bez wad.
  2. Towary obj臋te s膮 gwarancj膮 producenta, importera lub Sprzedaj膮cego, z聽wy艂膮czeniem Towar贸w stanowi膮cych tre艣ci cyfrowe Sprzedaj膮cego, kt贸rych gwarancja nie obejmuje.
  3. Odpowiedzialno艣膰 z聽tytu艂u gwarancji obejmuje tylko wady powsta艂e z聽przyczyn tkwi膮cych w聽Towarze, chyba 偶e co innego wynika z聽gwarancji na聽dany Towar.
  4. Informacje o聽gwarancji, w聽tym termin gwarancji, zosta艂y umieszczone na聽opakowaniu Towaru. Informacje o聽gwarancji mog膮 by膰 te偶 zamieszczone na聽stronie Towaru w聽Sklepie Internetowym.
  5. Klient mo偶e realizowa膰 uprawnienia z聽tytu艂u gwarancji producenta / importera za po艣rednictwem Sprzedaj膮cego.
  6. W聽przypadku, gdy gwarancji udziela Sprzedaj膮cy, reklamowany Towar nale偶y:
  A. odes艂a膰 na聽koszt Sprzedaj膮cego, albo
  B. je偶eli tak Strony uzgodni艂y, w聽przypadku wymiany Towaru na聽nowy, zniszczy膰 zgodnie z聽wytycznymi przes艂anymi przez Sprzedaj膮cego i聽odes艂a膰 zdj臋cia potwierdzaj膮ce zniszczenie Towaru;
  Sprzedaj膮cy ma obowi膮zek odpowiedzie膰 na聽zg艂oszenie gwarancyjne za po艣rednictwem e-mail w聽terminie 14 dni od聽dnia skutecznego zg艂oszenia.
  7. Naprawiony lub nowy Towar przesy艂any jest do聽Klienta na聽koszt Sprzedaj膮cego za po艣rednictwem Poczty Polskiej. Na聽wyra藕ne 偶膮danie Klienta zwrot mo偶e r贸wnie偶 zosta膰 zrealizowany inn膮 metod膮 dostawy oferowan膮 przez Sprzedaj膮cego. W聽takim przypadku Klient ponosi ewentualne koszty stanowi膮ce r贸偶nic臋 mi臋dzy kosztem dostawy w聽ramach metody wybranej przez Klienta, a聽kosztami dostawy realizowanej przez Poczt臋 Polsk膮.
  8. Strony wy艂膮czaj膮 uprawnienia Klienta z聽tytu艂u r臋kojmi w聽najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.
  9. Klientowi uprawnienia z聽tytu艂u gwarancji nie przys艂uguj膮, je偶eli:
  A. Towar zosta艂 zniszczony wskutek mechanicznego, termicznego lub chemicznego uszkodzenia powsta艂ego intencjonalnie lub przypadkowo; lub
  B. Towar zosta艂 u偶yty niezgodnie z聽przeznaczeniem (niezgodnie z聽instrukcj膮), a聽tak偶e w聽przypadku: nadu偶ycia, zaniedbania, nadmiernego fizycznego, elektrycznego lub elektromechanicznego obci膮偶enia, zalania ciecz膮 lub p艂ynem, zmian lub modyfikacji struktury jakiejkolwiek cz臋艣ci Towaru (np. zdj臋cie rurki termokurczliwej); lub
  C. nie mo偶na poda膰 numeru seryjnego Towaru 鈥 np. numer seryjny zosta艂 zdarty lub jest nieczytelny; lub
  D. Towar zosta艂 zniszczony lub uszkodzony wskutek nieprawid艂owej instalacji.

  搂 14. Postanowienia Ko艅cowe
  1. Warunkiem 艣wiadczenia Us艂ug / Sprzeda偶y Produkt贸w jest akceptacja Regulaminu. Rozpocz臋cie korzystania z聽Us艂ug przez U偶ytkownika jest r贸wnoznaczne z聽akceptacj膮 Regulaminu. W聽przypadku zakupu Produkt贸w za po艣rednictwem Sklepu Internetowego Klient potwierdza akceptacj臋 Regulaminu.
  2. Regulamin podlega prawu polskiemu i聽zgodnie z聽tym prawem nale偶y dokonywa膰 jego wyk艂adni, chyba 偶e co innego wynika z聽bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w艂a艣ciwego.
  3. Wszelkie spory zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug / Sprzeda偶膮 Produkt贸w rozpatrywane b臋d膮 przez polskie s膮dy powszechne.
  4. Regulamin sporz膮dzony zosta艂 w聽dw贸ch wersjach j臋zykowych: polskiej i聽angielskiej. W聽przypadku Konsument贸w, b臋d膮cych obywatelami Polski, j臋zykiem Regulaminu jest j臋zyk polski i聽w tym j臋zyku Umowa / Umowa Sprzeda偶y zostaje zawarta. W聽pozosta艂ych przypadkach Umowa / Umowa Sprzeda偶y zostaje zawarta w聽j臋zyku angielskim, chyba 偶e co innego wynika z聽bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w艂a艣ciwego.
  5. Us艂ugodawca / Sprzedaj膮cy nieodp艂atnie, przed zawarciem Umowy, udost臋pnia Regulamin U偶ytkownikowi / Klientowi. Na聽偶膮danie U偶ytkownika / Klienta Us艂ugodawca / Sprzedaj膮cy udost臋pnia Regulamin w聽spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i聽utrwalanie tre艣ci Regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym U偶ytkownik / Klient si臋 pos艂uguje.
  6. Zmiany Regulaminu dotycz膮ce U偶ytkownik贸w / Klient贸w s膮 dokonywane przez Us艂ugodawc臋 z聽wa偶nych przyczyn (zmiany w聽rodzaju lub zakresie Us艂ug, zmiany metod p艂atno艣ci lub dostaw, w聽tym rezygnacja ze 艣wiadczenia okre艣lonych Us艂ug lub dodanie nowych Us艂ug, zmiany w聽zakresie proces贸w dzia艂ania Serwisu, dostosowanie do聽obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, zmiany w聽zakresie danych Us艂ugodawcy / Sprzedaj膮cego) i聽wchodz膮 w聽偶ycie w聽terminie 14 dni od聽dnia ich publikacji w聽Serwisie, a聽je偶eli U偶ytkownik / Klient poda艂 sw贸j adres e-mail, w聽terminie 14 dni od聽dnia poinformowania U偶ytkownika / Klienta, na聽ten adres e-mail. Us艂ugodawca informuje U偶ytkownika / Klienta o聽planowanych zmianach, zakresie zmian oraz wa偶nych przyczynach zmian, wraz z聽przes艂aniem odno艣nika do聽zmienionej tre艣ci Regulaminu. U偶ytkownik / Klient, kt贸ry nie zgadza si臋 na聽zmiany powinien poinformowa膰 o聽tym Us艂ugodawc臋. Do聽Um贸w Sprzeda偶y stosuje si臋 Regulamin w聽brzmieniu obowi膮zuj膮cym w聽chwili z艂o偶enia Zam贸wienia przez Klienta.
  7. Us艂ugodawca informuje Konsumenta o聽mo偶liwo艣ci skorzystania z聽pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i聽dochodzenia roszcze艅 oraz zasadach dost臋pu do聽tych procedur. Szczeg贸艂owe informacje w聽tym zakresie dost臋pne s膮 na聽stronachhttp://www.uokik.gov.pl, a聽tak偶e w聽siedzibach oraz na聽stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do聽kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w oraz Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej. Konsument mo偶e w聽szczeg贸lno艣ci:
  A. zwr贸ci膰 si臋 do聽wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z聽art. 36 ustawy z聽dnia 15 grudnia 2000 r. o聽Inspekcji Handlowej, z聽wnioskiem o聽wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego;
  B. wszcz膮膰 post臋powanie przed sta艂ym polubownym s膮dem konsumenckim, o聽kt贸rym mowa w聽art. 37 ustawy z聽dnia 15 grudnia 2000 r. o聽Inspekcji Handlowej;
  C. skorzysta膰 z聽pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do聽kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w;
  D. skorzysta膰 z聽platformy internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy konsumentami i聽przedsi臋biorcami na聽szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  8. Do聽Regulaminu do艂膮czono nast臋puj膮ce za艂膮czniki:
  A. Za艂膮cznik nr 1 鈥 Wz贸r formularza odst膮pienia;
  B. Za艂膮cznik nr 2 鈥 Polityka prywatno艣ci;
  C. Za艂膮cznik nr 3 鈥 Polityka Cookies;
  D. Za艂膮cznik nr 4 鈥 Licencja na聽Oprogramowanie.
  9. W聽sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj膮 w聽szczeg贸lno艣ci przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o聽prawie autorskim, Ustawy o聽艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, Ustawy o聽prawach konsumenta, Ustawy o聽ochronie konkurencji i聽konsument贸w, RODO.
  10. Regulamin wchodzi w聽偶ycie w聽dacie jego publikacji w聽Serwisie.

  ZA艁膭CZNIK NR 1 DO REGULAMINU
  WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY

  (formularz ten nale偶y wype艂ni膰 i聽odes艂a膰 tylko w聽przypadku ch臋ci odst膮pienia od聽umowy)

  GATE ENTERPRISE sp. z聽o.o. sp. k. z聽siedzib膮 w聽Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Krak贸w, Polska, wpisana do聽Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493,
  e-mail:online.store@gatee.eu.

  Ja/My(*) niniejszym informuj臋/informujemy(*) o聽moim/naszym odst膮pieniu od聽Umowy o聽艣wiadczenie Us艂ug / Umowy Sprzeda偶y Towaru / Umowy o聽艣wiadczenie Us艂ugi Dodatkowej.

  ________________________________________
  Wskazanie Us艂ugi / Towaru / Us艂ugi Dodatkowej

  ________________________________________
  Data zawarcia umowy / dostawy Towaru

  ________________________________________
  Imi臋 i聽nazwisko Konsumenta(-贸w)

  ________________________________________
  Adres Konsumenta(-贸w)

  ________________________________________
  Adres e-mail Konsumenta(-贸w) (je偶eli posiada)

  ________________________________________
  Numer rachunku bankowego Konsumenta do聽zwrotu p艂atno艣ci

  ________________________________________
  Podpis Konsumenta(-贸w)
  (je偶eli formularz jest przesy艂any w聽wersji papierowej)

  ________________________________________
  Data
  (*) Niepotrzebne skre艣li膰.

  ZA艁膭CZNIK NR 2 DO REGULAMINU
  POLITYKA PRYWATNO艢CI

  Niniejsza Polityka ma na聽celu poinformowanie u偶ytkownik贸w i聽klient贸w Serwisu GATE (Serwis) (U偶ytkownicy, Klienci), jakie Dane Osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w聽Serwisie, a聽tak偶e o聽celach ich przetwarzania i聽sposobie wykorzystania oraz o聽przys艂uguj膮cych U偶ytkownikom / Klientom w聽zwi膮zku z聽tym uprawnieniach. Administrator Danych Osobowych (Administrator) chroni prywatno艣膰 U偶ytkownik贸w / Klient贸w i聽zapewnia bezpiecze艅stwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania Danych Osobowych, a聽tak偶e zapewnia 艣rodki techniczne i聽organizacyjne zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych i聽zgodne z聽prawem ich przetwarzanie. Dane Osobowe U偶ytkownik贸w / Klient贸w s膮 przetwarzane ka偶dorazowo na聽podstawie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, w聽tym w聽szczeg贸lno艣ci zgodnie z聽rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i聽Rady w聽sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem danych osobowych i聽w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane Osobowe mog膮 by膰 przetwarzane w聽plikach Cookies U偶ytkownik贸w / Klient贸w, na聽zasadach okre艣lonych w聽Polityce Cookies.

  Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
  Administratorem Danych Osobowych jest GATE ENTERPRISE sp. z聽o.o. sp. k. z聽siedzib膮 w聽Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Krak贸w, Polska, wpisana do聽Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493. Administrator powo艂a艂 Inspektora Ochrony Danych, z聽kt贸rym w聽sprawie ochrony danych mo偶na si臋 kontaktowa膰 pod adresem email:iodo@gatee.eu.U偶ytkownicy / Klienci, kt贸rych Dane Osobowe s膮 przetwarzane, mog膮 kontaktowa膰 si臋 r贸wnie偶 w聽inny wybrany przez siebie spos贸b, w聽tym ustnie lub pisemnie na聽adres Administratora.

  Cel i聽podstawy prawne przetwarzania Danych Osobowych:

 • 艢wiadczenie Us艂ug w聽Serwisie:
  艢wiadczenie niekt贸rych Us艂ug w聽Serwisie mo偶e wymaga膰 podania Danych Osobowych. W聽takim przypadku Dane Osobowe przetwarzane s膮 w聽celu podj臋cia na聽偶膮danie U偶ytkownika dzia艂a艅 przed zawarciem Umowy oraz w聽celu wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak podania Danych Osobowych skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci 艣wiadczenia U偶ytkownikowi niekt贸rych Us艂ug. Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane U偶ytkownika / Klienta: nick, imi臋 nazwisko, hasz has艂a, e-mail, kraj, ID Google, ID Facebook, identyfikator Apple, informacja o聽udziale w聽rankingu;
 • Sprzeda偶 Produkt贸w w聽Sklepie Internetowym
  Sprzeda偶 Produkt贸w wymaga podania Danych Osobowych. W聽takim przypadku Dane Osobowe przetwarzane s膮 w聽celu podj臋cia na聽偶膮danie Klienta dzia艂a艅 przed zawarciem Umowy Sprzeda偶y oraz w聽celu wykonania Umowy Sprzeda偶y (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Brak podania Danych Osobowych skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia i聽sprzeda偶y Produkt贸w. Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane U偶ytkownika / Klienta: adres IP, kraj transakcji, ID transakcji, informacje na聽temat pomy艣lno艣ci transakcji, kwota zakupu, data zakupu, imi臋 i聽nazwisko, e-mail, numer VAT-EU, nazwa organizacji, adres organizacji, kod MCC karty;
 • Komunikacja z聽U偶ytkownikiem / Klientem:
  Dane Osobowe przetwarzane s膮 w聽celu komunikacji z聽U偶ytkownikiem / Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzyma膰 odpowied藕 od聽Administratora. Przetwarzanie Danych Osobowych w聽takim przypadku wynika z聽prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z聽osob膮 zwracaj膮c膮 si臋 do聽Administratora o聽udzielenie odpowiedzi. Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane U偶ytkownika / Klienta: nick, imi臋 nazwisko, e-mail, ID Google, ID Facebook, identyfikator Apple. Za prawnie uzasadniony interes, na聽podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator uznaje r贸wnie偶: dochodzenie i聽obron臋 przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i聽analiz, zapewnienie bezpiecze艅stwa 艣rodowiska teleinformatycznego, stosowanie system贸w kontroli wewn臋trznej, a聽w niekt贸rych przypadkach r贸wnie偶 marketing bezpo艣redni us艂ug w艂asnych, przy czym w聽celach marketingowych Administrator mo偶e przetwarza膰 Dane Osobowe r贸wnie偶 za zgod膮 U偶ytkownika / Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a聽RODO). Zgoda taka mo偶e by膰 przez U偶ytkownika / Klienta w聽ka偶dym czasie cofni臋ta.
 • Rozliczenia finansowe:
  Dane Osobowe przetwarzane s膮 w聽celu wype艂nienia obowi膮zk贸w umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obowi膮zk贸w prawnych ci膮偶膮cych na聽Administratorze, wynikaj膮cych w聽szczeg贸lno艣ci z聽przepis贸w reguluj膮cych zasady rachunkowo艣ci oraz przepis贸w podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie tych danych dotyczy wy艂膮cznie odp艂atnych Us艂ug i聽sprzeda偶y Produkt贸w w聽Sklepie Internetowym. Podanie Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym w聽zakresie realizacji obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z聽przepis贸w reguluj膮cych zasady rachunkowo艣ci oraz przepis贸w podatkowych. Administrator mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane U偶ytkownika / Klienta: adres IP, kraj transakcji, ID transakcji, informacje na聽temat pomy艣lno艣ci transakcji, kwota zakupu, data zakupu, imi臋 i聽nazwisko, e-mail, numer VAT-EU, nazwa organizacji, adres organizacji, kod MCC karty, kraj wydania karty, data wa偶no艣ci karty, typ karty (VISA/MASTERCARD etc.), informacje o聽koncie PayPal, cz臋艣膰 numeru karty, informacja o聽zakupionym Produkcie, Device Serial Number, platforma z聽kt贸rej dokonano p艂atno艣ci.
 • Odbiorcy Danych Osobowych:
  Dane Osobowe mog膮 by膰 przetwarzane przez podmioty 艣wiadcz膮ce Administratorowi us艂ugi m.in. dotycz膮ce rozlicze艅 finansowych (w tym r贸wnie偶 po艣rednikom p艂atno艣ci, jak PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.), prawne, doradcze, konsultacyjne, archiwizacyjne, informatyczne. Dane Osobowe U偶ytkownik贸w mog膮 by膰 przekazywane podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi serwisowe oprogramowania wykorzystywanego przez Administratora oraz podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi hostingowe. W聽przypadku zakupu Towar贸w w聽Sklepie Internetowym, Dane Osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom zaanga偶owanym w聽proces dostawy Towaru do聽Klienta (przewo藕nicy, po艣rednicy). W聽przypadku zakupu Towar贸w w聽Sklepie Internetowym w聽sprzeda偶y ratalnej, Dane Osobowe mog膮 by膰 przekazywane podmiotom zaanga偶owanym w聽proces kredytowania zakupu.

  Dane Osobowe nie b臋d膮 udost臋pniane innym podmiotom trzecim, ani przekazywane do聽pa艅stw trzecich, spoza EOG, chyba 偶e oka偶e si臋 to niezb臋dne, a聽U偶ytkownik wyrazi na聽to zgod臋 lub obowi膮zek, albo mo偶liwo艣膰 udost臋pnienia danych b臋dzie wynika艂a z聽bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, prawomocnego orzeczenia s膮du, lub ostatecznej decyzji w艂a艣ciwego organu. W聽szczeg贸lno艣ci Dane Osobowe mog膮 by膰 przekazane do聽pa艅stwa trzeciego podmiotom zaanga偶owanym w聽proces dostawy Towaru do聽Klienta na聽terytorium pa艅stwa trzeciego, z聽zachowaniem wymog贸w RODO.

  Czym jest profilowanie i聽czy dane w聽Serwisie podlegaj膮 profilowaniu?
  Profilowanie polega na聽dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu Danych Osobowych pozwalaj膮cym oceni膰 czynniki osobowe osoby fizycznej, a聽w szczeg贸lno艣ci analizowa膰 lub prognozowa膰 aspekty dotycz膮ce efekt贸w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowa艅, wiarygodno艣ci lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania si臋 osoby, kt贸rej dane dotycz膮 鈥 o聽ile wywo艂uje skutki prawne wzgl臋dem tej osoby lub w聽podobny spos贸b znacz膮co na聽ni膮 wp艂ywa. Dane w聽Serwisie, w聽tym w聽Sklepie Internetowym, nie podlegaj膮 profilowaniu.

  W jaki spos贸b mo偶na dokona膰 zmian w聽Danych Osobowych?
  U偶ytkownik / Klient ma prawo dost臋pu do聽tre艣ci swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, a聽tak偶e prawo do聽przenoszenia Danych Osobowych. U偶ytkownik / Klient ma te偶 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, na聽przyk艂ad w聽przypadku, gdyby Administrator profilowa艂 dane U偶ytkownika / Klienta. U偶ytkownik / Klient, kt贸ry wyrazi艂 zgod臋 na聽przetwarzanie danych ma prawo do聽cofni臋cia zgody w聽dowolnym momencie bez wp艂ywu na聽zgodno艣膰 z聽prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na聽podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. W聽powy偶szych celach U偶ytkownik / Klient mo偶e kontaktowa膰 si臋 na聽adres e-mail:online.store@gatee.eulubiodo@gatee.eu.U偶ytkownik / Klient mo偶e kontaktowa膰 si臋 r贸wnie偶 w聽inny wybrany przez siebie spos贸b, w聽tym ustnie lub pisemnie na聽adres Administratora. W聽zakresie plik贸w Cookies U偶ytkownik / Klient mo偶e dokonywa膰 zmian samodzielnie, na聽zasadach okre艣lonych w聽Polityce Cookies.

  W jaki spos贸b Administrator zabezpiecza Dane Osobowe?
  Administrator chroni dane U偶ytkownik贸w / Klient贸w przed nieuprawnionym dost臋pem, ujawnieniem, zmian膮 oraz zniszczeniem. W聽szczeg贸lno艣ci Administrator stosuje szyfrowanie danych, fizyczne 艣rodki bezpiecze艅stwa oraz weryfikacj臋 w聽systemach informatycznych. Administrator stosuje r贸wnie偶 oprogramowanie antywirusowe oraz zapory sieciowe. Dost臋p do聽danych U偶ytkownik贸w / Klient贸w maj膮 wy艂膮cznie uprawnione osoby, zobowi膮zane do聽zachowania poufno艣ci, jak r贸wnie偶 podwykonawcy, kt贸rzy zawarli z聽Administratorem umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych i聽spe艂niaj膮cy kryteria bezpiecze艅stwa w聽nich okre艣lone.

  W jakim okresie Dane Osobowe s膮 przetwarzane?
  W przypadku 艣wiadczenia Us艂ug, Dane Osobowe przetwarzane s膮 przez okres 艣wiadczenia Us艂ug (w tym r贸wnie偶 Us艂ugi Konta w聽Serwisie), a聽w przypadku odp艂atnych Us艂ug r贸wnie偶 do聽czasu rozliczenia p艂atno艣ci, z聽zastrze偶eniem danych na聽kt贸rych przetwarzanie U偶ytkownik / Klient wyrazi艂 odr臋bn膮 zgod臋, albo istnieje inna podstawa ich przetwarzania. W聽przypadku sprzeda偶y Produkt贸w Dane Osobowe przetwarzane s膮 przez okres realizacji procesu sprzeda偶y, w聽tym dostawy i聽rozliczenia p艂atno艣ci. W聽przypadku Komunikacji z聽U偶ytkownikiem / Klientem, Dane Osobowe s膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do聽udzielenia U偶ytkownikowi / Klientowi odpowiedzi. Dane Osobowe mog膮 by膰 te偶 w聽ograniczonym zakresie przetwarzane po up艂ywie wskazanych okres贸w, do聽up艂ywu termin贸w przedawnienia ewentualnych roszcze艅 albo tak d艂ugo, jak jest to mo偶liwe lub wymagane zgodnie z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, np. w聽celach statystycznych, udokumentowania transakcji. Po up艂ywie okresu przetwarzania, Dane Osobowe s膮 trwale usuwane albo anonimizowane.

  Inne uprawnienia przys艂uguj膮ce U偶ytkownikom w聽zwi膮zku z聽przetwarzaniem Danych Osobowych.
  U偶ytkownik / Klient ma prawo wniesienia skargi do聽Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je偶eli uzna, 偶e przetwarzanie Danych Osobowych go dotycz膮cych, narusza bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

  Niniejsza Polityka obowi膮zuje od聽chwili jej opublikowania w聽Serwisie.
  ZA艁膭CZNIK NR 3 DO REGULAMINU
  POLITYKA COOKIES

  Niniejsza Polityka ma na聽celu poinformowanie u偶ytkownik贸w i聽klient贸w serwisu, w聽tym sklepu internetowego GATE (Serwis, Sklep Internetowy) (U偶ytkownicy, Klienci) o聽celach przechowywania i聽uzyskiwania dost臋pu do聽plik贸w Cookies na聽urz膮dzeniach ko艅cowych U偶ytkownik贸w / Klient贸w, a聽tak偶e o聽mo偶liwo艣ciach okre艣lenia warunk贸w przechowywania lub uzyskiwania dost臋pu do聽plik贸w Cookies za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej. Administrator Serwisu (Administrator) mo偶e przechowywa膰 na聽urz膮dzeniach ko艅cowych U偶ytkownik贸w / Klient贸w pliki Cookies oraz uzyskiwa膰 do聽nich dost臋p.

  Stosowane przez Administratora Cookies s膮 bezpieczne dla urz膮dze艅 U偶ytkownika / Klienta. W聽szczeg贸lno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 wirus贸w lub innego z艂o艣liwego oprogramowania.

  Czym s膮 pliki Cookies?
  Pliki Cookies, to informacje zapisane w聽plikach tekstowych, kt贸re Serwis wysy艂a do聽przegl膮darki internetowej U偶ytkownika / Klienta i聽kt贸re przegl膮darka internetowa U偶ytkownika / Klienta wysy艂a z聽powrotem przy kolejnych odwiedzinach Serwisu. Pliki Cookies przechowywane s膮 na聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika / Klienta. Pliki Cookies u偶ywane s膮 do聽utrzymywania sesji U偶ytkownika / Klienta, a聽tak偶e do聽zapami臋tania innych danych, dzi臋ki czemu U偶ytkownik / Klient nie musi wpisywa膰 tych samych informacji za ka偶dym razem, gdy powr贸ci do聽Serwisu / Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zapami臋tuj膮 mi臋dzy innymi nazw臋 strony internetowej pochodzenia, dane przegl膮darki U偶ytkownika / Klienta, unikalny numer i聽okres przechowywania na聽urz膮dzeniu U偶ytkownika / Klienta.

  W jakim celu Administrator korzysta z聽plik贸w Cookies?
  Administrator korzysta z聽plik贸w Cookies w聽celu:

 • rozpoznania urz膮dzenia U偶ytkownika / Klienta oraz jego lokalizacji i聽odpowiedniego wy艣wietlenia Serwisu / Sklepu Internetowego, dostosowanego do聽jego indywidualnych potrzeb;
 • optymalizacji i聽zwi臋kszenia wydajno艣ci Us艂ug, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w聽jaki spos贸b U偶ytkownicy / Klienci korzystaj膮 z聽Serwisu / Sklepu Internetowego, za pomoc膮 us艂ugi Google Analytics.
 • Jakich plik贸w Cookies u偶ywa Serwis?

 • Cookies sesyjne 鈥 pliki przechowywane w聽pami臋ci przegl膮darki internetowej do聽jej zamkni臋cia, konieczne, aby funkcjonalno艣ci Serwisu dzia艂a艂y poprawnie;
 • Cookies sta艂e 鈥 pliki przechowywane w聽pami臋ci przegl膮darki internetowej przez okre艣lony czas. Zapewniaj膮 mi臋dzy innymi poprawn膮 nawigacj臋 i聽uk艂ad tre艣ci Serwisu. Okres przechowywania tych plik贸w zale偶y od聽wyboru, kt贸rego U偶ytkownik / Klient mo偶e dokona膰 w聽ustawieniach swojej przegl膮darki internetowej. Ten rodzaj Cookies zezwala na聽przekazywanie informacji do聽Serwisu za ka偶dym razem, gdy Serwis jest przez U偶ytkownika / Klienta odwiedzany;
 • Cookies Google Analytics 鈥 pliki przechowywane w聽pami臋ci przegl膮darki internetowej dla cel贸w analizy statystycznej ruchu w聽Serwisie. Us艂ug臋 analizy udost臋pnia Google Inc. z聽siedzib膮 w聽USA. Informacje uzyskane przy u偶yciu tego narz臋dzia nie s膮 udost臋pniane innym ni偶 Google podmiotom i聽s艂u偶膮 jedynie raportowaniu interakcji U偶ytkownika / Klienta w聽Serwisie.
 • Kto jest Administratorem Serwisu?
  Administratorem Serwisu jest GATE ENTERPRISE sp. z聽o.o. sp. k. z聽siedzib膮 w聽Krakowie przy ul. Torowej 3H, 30-435 Krak贸w, Polska, wpisana do聽Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000774854, zarejestrowana pod numerem NIP: 679-309-53-16, REGON: 122953493. Adres do聽kontaktu:iodo@gatee.eu.U偶ytkownik / Klient mo偶e kontaktowa膰 si臋 r贸wnie偶 w聽inny wybrany przez siebie spos贸b, w聽tym ustnie lub pisemnie na聽adres Administratora.

  Ustawienia przegl膮darki internetowej.
  Przegl膮darka internetowa U偶ytkownika / Klienta mo偶e domy艣lnie dopuszcza膰 przechowywanie plik贸w Cookies. U偶ytkownik mo偶e w聽ka偶dym czasie okre艣li膰 warunki przechowywania i聽uzyskiwania dost臋pu do聽danych zapisanych w聽plikach Cookies za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej. Pliki Cookies mog膮 zosta膰 zablokowane, mo偶liwo艣膰 przechowywania plik贸w Cookies mo偶e zosta膰 ograniczona (np. przez ka偶dorazowe informowanie o聽instalacji plik贸w Cookies) lub dost臋p do聽plik贸w Cookies mo偶e zosta膰 ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenia plik贸w Cookies mog膮 uniemo偶liwi膰 korzystanie z聽Serwisu, Us艂ug i/lub zakupu Produkt贸w na聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika / Klienta. Szczeg贸艂owe informacje o聽mo偶liwo艣ciach i聽sposobach obs艂ugi plik贸w Cookies dost臋pne s膮 w聽ustawieniach przegl膮darek internetowych. W聽ramach funkcjonalno艣ci danej przegl膮darki internetowej mo偶na uzyska膰 wi臋cej informacji na聽temat zarz膮dzania plikami Cookies.

  Niniejsza Polityka obowi膮zuje od聽chwili jej opublikowania w聽Serwisie.

  ZA艁膭CZNIK NR 4 DO REGULAMINU
  LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

  Sprzedaj膮cy udziela Klientowi bez ogranicze艅 terytorialnych, niewy艂膮cznej, nieprzenaszalnej, niezbywalnej, niekomercyjnej, osobistej licencji na聽instalacj臋 i聽korzystanie z聽Towar贸w, stanowi膮cych tre艣ci cyfrowe Sprzedaj膮cego - oprogramowanie sprz臋towego urz膮dze艅 i聽jego modyfikacje (Oprogramowanie), na聽czas nieoznaczony, na聽jednym urz膮dzeniu. Udzielenie licencji nast臋puje z聽chwil膮 uiszczenia p艂atno艣ci za Towar przez Klienta. Klient w聽偶adnym przypadku nie mo偶e korzysta膰 z聽Oprogramowania, ani udost臋pnia膰 go innym podmiotom w聽celach komercyjnych. W聽szczeg贸lno艣ci nie jest dozwolona sprzeda偶, przenoszenie praw, ani korzystanie z聽Oprogramowania w聽innych celach, ni偶 zgodne z聽Regulaminem. Klient mo偶e jednorazowo, trwale przekaza膰 ca艂膮 licencj臋 na聽Oprogramowanie wraz z聽urz膮dzeniem, przy czym nabywca musi w聽takim przypadku zobowi膮za膰 si臋 do聽stosowania warunk贸w Regulaminu, w聽tym niniejszej licencji, co Klient gwarantuje. Oprogramowanie jest przedmiotem licencji, a聽nie przeniesienia autorskich praw maj膮tkowych. Licencja obejmuje nast臋puj膮ce pola eksploatacji: pobranie, instalacja, wprowadzanie, wy艣wietlanie, uruchamianie, stosowanie, przechowywanie, zgodnie z聽przeznaczeniem Oprogramowania, wy艂膮cznie w聽celach osobistych. Klient nie nabywa prawa do聽korzystania i聽rozporz膮dzania zale偶nym prawem autorskim. Klient zobowi膮zany jest nie podejmowa膰 偶adnych czynno艣ci bezpo艣rednio lub po艣rednio zmierzaj膮cych do聽ujawnienia kodu 藕r贸d艂owego Oprogramowania, a聽tak偶e czynno艣ci polegaj膮cych na聽t艂umaczeniu, przystosowywaniu, zmianach uk艂adu Oprogramowania lub jakichkolwiek innych zmianach w聽Oprogramowaniu 鈥 chyba 偶e uprawnienie takie wynika z聽bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. Stosuje si臋 zasady odpowiedzialno艣ci, zgodnie z聽搂 9 ust. 1- 9 Regulaminu.